Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
040 Verloskunde 09-12-2023 13.00-15.00 0*

Vol

040 Verloskunde 09-12-2023 15.15 - 16.45 English 0*

Vol

PUUR Verloskundig Centrum 20-12-2023 19.00-21.00 0*

Vol

PUUR Verloskundig Centrum 12-02-2024 19.00-21.00 8* Inschrijven
PUUR Verloskundig Centrum 10-04-2024 19.00-21.00 12* Inschrijven
PUUR Verloskundig Centrum 12-06-2024 19.00-21.00 14* Inschrijven
PUUR Verloskundig Centrum 07-08-2024 19.00-21.00 14* Inschrijven
PUUR Verloskundig Centrum 02-10-2024 19.00-21.00 14* Inschrijven
PUUR Verloskundig Centrum 27-11-2024 19.00-21.00 12* Inschrijven
Kraamzus 09-12-2023 13.00-15.00 7* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar