Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
040 Verloskunde 22-04-2023 13.00-15.00 0*

Vol

040 Verloskunde 22-04-2023 15.15 - 16.45 English 2* Inschrijven
040 Verloskunde 20-05-2023 13.00-15.00 9* Inschrijven
040 Verloskunde 17-06-2023 13.00-15.00 11* Inschrijven
040 Verloskunde 17-06-2023 15.15 - 16.45 English 12* Inschrijven
040 Verloskunde 15-07-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 26-08-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 26-08-2023 15.15 - 16.45 English 14* Inschrijven
040 Verloskunde 23-09-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 21-10-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 21-10-2023 15.15 - 16.45 English 14* Inschrijven
040 Verloskunde 18-11-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 09-12-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 09-12-2023 15.15 - 16.45 English 14* Inschrijven
PUUR Verloskundig Centrum 03-05-2023 19.00-21.00 0*

Vol

PUUR Verloskundig Centrum 19-07-2023 19.00-21.00 12* Inschrijven
PUUR Verloskundig Centrum 28-09-2023 19.00-21.00 14* Inschrijven
PUUR Verloskundig Centrum 15-11-2023 19.00-21.00 14* Inschrijven
PUUR Verloskundig Centrum 20-12-2023 19.00-21.00 14* Inschrijven
KraamZus 22-04-2023 13.00-15.00 10* Inschrijven
KraamZus 20-05-2023 13.00-15.00 10* Inschrijven
KraamZus 17-06-2023 13.00-15.00 10* Inschrijven
KraamZus 15-07-2023 13.00-15.00 10* Inschrijven
KraamZus 26-08-2023 13.00-15.00 10* Inschrijven
KraamZus 23-09-2023 13.00-15.00 10* Inschrijven
KraamZus 21-10-2023 13.00-15.00 10* Inschrijven
KraamZus 18-11-2023 13.00-15.00 10* Inschrijven
KraamZus 09-12-2023 13.00-15.00 10* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar