Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
040 Verloskunde 08-10-2022 13.00-15.00 3* Inschrijven
040 Verloskunde 05-11-2022 13.00-15.00 4* Inschrijven
040 Verloskunde 05-11-2022 15.15 ENG 6* Inschrijven
040 Verloskunde 17-12-2022 13.00-15.00 13* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar