Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
040 Verloskunde 11-02-2023 13.00-15.00 0*

Vol

040 Verloskunde 11-02-2023 15.15 - 16.45 English 2* Inschrijven
040 Verloskunde 22-04-2023 13.00-15.00 8* Inschrijven
040 Verloskunde 22-04-2023 15.15 - 16.45 English 9* Inschrijven
040 Verloskunde 20-05-2023 13.00-15.00 12* Inschrijven
040 Verloskunde 17-06-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 17-06-2023 15.15 - 16.45 English 14* Inschrijven
040 Verloskunde 25-03-2023 13.00-15.00 8* Inschrijven
040 Verloskunde 15-07-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 26-08-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 26-08-2023 15.15 - 16.45 English 14* Inschrijven
040 Verloskunde 23-09-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 21-10-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 21-10-2023 15.15 - 16.45 English 14* Inschrijven
040 Verloskunde 18-11-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 09-12-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 09-12-2023 15.15 - 16.45 English 14* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar