Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
040 Verloskunde 12-02-2022 13.00-15.00 0*

Vol

040 Verloskunde 12-03-2022 13.00-15.00 12* Inschrijven
040 Verloskunde 23-04-2022 13.00-15.00 12* Inschrijven
040 Verloskunde 23-04-2022 15.15 ENG 12* Inschrijven
040 Verloskunde 21-05-2022 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 18-06-2022 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 16-07-2022 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 16-07-2022 15.15 ENG 14* Inschrijven
040 Verloskunde 10-09-2022 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 08-10-2022 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 05-11-2022 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 05-11-2022 15.15 ENG 14* Inschrijven
040 Verloskunde 17-12-2022 13.00-15.00 14* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar