Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
040 Verloskunde 26-09-2020 13:00 - 15:00 uur -6*

Vol

040 Verloskunde 24-10-2020 13:00 - 15:00 uur -1*

Vol

040 Verloskunde 28-11-2020 13:00 - 15:00 uur 5* Inschrijven
040 Verloskunde 02-01-2021 13:00 - 15:00 uur 10* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar