Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
040 Verloskunde 27-02-2021 13:00 - 15:00 uur 0*

Vol

040 Verloskunde 27-03-2021 13:00 - 15:00 uur 0*

Vol

040 Verloskunde 27-02-2021 15.15 ENG 0*

Vol

040 Verloskunde 29-05-2021 15.15 ENG 8* Inschrijven
040 Verloskunde 24-04-2021 13.00-15.00 4* Inschrijven
040 Verloskunde 29-05-2021 13.00-15.00 7* Inschrijven
040 Verloskunde 03-07-2021 13.00-15.00 10* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar