Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
KraamZus 08-10-2022 13.00-15.00 8* Inschrijven
KraamZus 05-11-2022 13.00-15.00 10* Inschrijven
KraamZus 17-12-2022 13.00-15.00 10* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar